ဖခင္နဲ႔အတူ လြ တ္ေျ မာက္နယ္ေျ မအ ထိ လုိ က္ပါ လာတဲ့ မ င္းေမ ာ္ကြန္း ရဲ႔ ရဲရဲေတာက္ေသြးေတြစီးဆင္းေနတဲ့ သားႀကီးအေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့ ဒါရုိက္တာသည္ေခတ္ေန….

 

ဖခင္နဲ႔အတူ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအ

ထိ လုိက္ပါလာတဲ့ မင္းေမာ္ကြန္းရဲ႔ ရဲ

ရဲေတာက္ေသြးေတြစီးဆင္းေနတဲ့ သ

ားႀကီးအေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့

ဒါရုိက္တာသည္ေခတ္ေန..

မင္းေမာ္ကြန္းကေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚမွာက

တည္းက ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ေရွ႕ဆုံး

နပါဝင္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ တစ္သားတ

ည္းရပ္တည္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပုဒ္မ (၅၀၅)က

နဲ႔ ဝရမ္းထုတ္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ မင္

းေမာ္ကြန္းအေနနဲ႔

အာဏာရွင္ေတြလက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔

အတြက္ မနည္းေရွာင္တိမ္းခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါ

တယ္ ။ အခုဆိုရင္ေတာ့ မင္းေမာ္ကြန္း

သူ႔ရဲ႕မိသားစုေတြကိုပါေခၚၿပီး လြ

တ္ေျမာက္နယ္ေျမတစ္ေနရာကို ေရ

ာက္ရွိလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

သူ႔ရဲ႕ဇနီးနဲ႔ သားႏွစ္ေယာက္ကလည္း

အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္တဲ့ မင္းေမာ္ကြန္းရဲ

႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး သူနဲ႔

အတူ လိုက္ပါလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခက္အ

ခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရေပမယ့္

လည္း အမွန္တရားဘက္က ရဲရဲဝင့္ဝင့္ရပ္တည္ေနတဲ့

မင္းေမာ္ကြန္းတို႔မိသားစုကို ျပည္သူေတြကလည္း ေလးစားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုလည္း ဒါ႐ိုက္တာ သည္ေခတ္ေနက သူ႔ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြျဖစ္တဲ့ ကိုေပါက္နဲ႔မင္းေမာ္ကြန္းတို႔ရွိတဲ့ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီေန႔မွာပဲ ဒါ႐ိုက္တာသည္ေခတ္ေန

က ကိုေပါက္၊ ကိုရဲမင္း၊ မင္းေမာ္

ကြန္းရဲ႕သားႀကီးတို႔နဲ႔အတူ ႐ိုက္

ထားတဲ့ အမွတ္တရပုံရိပ္တစ္ခုကို မွ်ေဝလာခဲ့

တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ မင္းေမာ္ကြန္း

ရဲ႕သားႀကီးကေတာ့

ဖခင္ျဖစ္သူရဲ႕သတၱိေသြးေတြ အျပည့္ပါသူ

ပီပီ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနတ

ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ

တစ္ေနရာကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကိုေပါက္၊ သ

ည္ေခတ္ေနနဲ႔ မင္းေမာ္ကြန္းရဲ႕သား

ႀကီးျဖစ္သူတို႔ရဲ႕ပုံရိပ္ေတြကို ျပန္လ

ည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

Source & Photo Credit-The Khit Nay’s FB Acc
Crd: MM Load

 

 

celeupdatenewsceleupdatenews